اطلاعیه مهم نظام پزشکی تهران بزرگ

به اطلاع می رساند، پزشکان عضو نظام پزشکی که موفق به انجام واکسیناسیون مرحله اول کویید 19شده اند، لازم است جهت تایید اطلاعات، ثبت عوارض و ثبت نام مرحله دوم از طریق این درگاه اقدام نمایند

سلامت همه آفاق در سلامت توست